Výber si spôsob štúdia
Exam mód sa ti sprístupní 2 týždne pred ukončením prístu k aplikácii. Na úspešne ukončenie svojej teoretickej prípravy potrebuješ 3 úspešné testy s výsledkom minimálne 75%
Learning
 
20%
Video tréning
 
20%
%readName-text.entity%
Exam
 
%readName-text.entity%